Maj

1. maj:
Dy Plambeck fortæller om sit forfatterskab kl. 14.45 i Løves bogcafé i Aarhus

5.maj:
Dy Plambeck deltager i Himmelske Dage i Vartov kl. 17.30

Juni

10. juni:
Dy Plambeck fortæller om fællesskaber og samhørighed på Erik Brandt Dams tegnestue kl. 17

24. juni:
Dy Plambeck holder foredrag om sit forfatterskab kl. 9.30 på Askov højskole